MİTOKONDRİ SAĞLIĞI VE LİPOZOMAL TAKVİYELER

 Hücrelerimizdeki mitokondri; kendine has DNA sı (mtDNA) ile insan alyuvarları hariç, oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunan çift membranlı organel … Daha fazla